Dzień papieski.

XV Dzień Papieski pt. "Jan Paweł II

– Patron Rodziny" - 11.10.2015

Jan Paweł II – Patron Rodziny. Pod takim hasłem 11 października obchodzić będziemy jubileuszowy XV Dzień Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana będzie zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Synod o rodzinie.

             Codzienne relacje z Synodu Biskupów PDF Drukuj Email

W dniach 4-25 października XIV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów będzie obradowało na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Ekipa dziennikarska internetowej telewizji SALVE Diecezji Warszawsko-Praskiej we współpracy z Biurem Prasowym Konferencji Episkopatu Polski będzie realizowała obsługę medialną tego wydarzenia.

– Zapraszam przed ekrany komputerów, tabletów i smartfonów, abyście oglądali relacje z Watykanu, które będą swojego rodzaju przygodą z Kościołem, światem i rodziną. Bądźcie pozdrowieni! Salve! Salvete! – zwraca się do widzów SALVE TV Biskup Warszawsko-Praski, który na Synodzie Biskupów będzie jednym z trzech polskich delegatów Konferencji Episkopatu Polski.

Internetowa strona telewizji SALVE wystartuje 4 października. W telewizji Diecezji Warszawsko-Praskiej codziennie będzie można oglądać najważniejsze wiadomości prosto z Synodu Biskupów.

Relacje z Synodu Biskupów od 4 października na www.salvetv.pl w „Expressie synodalnym”.

W „Expressie synodalnym”, nadawanym w formie internetowej transmisji na żywo pojawią się wypowiedzi uczestników Synodu, publicystów, dziennikarzy i komentatorów tego wydarzenia. Za: www.diecezja.waw.pl
 

W anielskim towarzystwie.

 

W anielskim towarzystwie

media-335374-7
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku (Ps 138,1b-2a).
Nie trzeba nikogo przekonywać, jakie walory wiążą się z byciem w dobrym towarzystwie. A takim są z pewnością aniołowie i archaniołowie, którzy adorują Boga i których posyła On na ziemię, by pomagali „starającym się posiąść zbawienie". Wraz z Jezusem otwiera się dla nas niebo, do którego Boży posłańcy prowadzą nas przez ziemską codzienność. Bóg posyła swojego pomocnika Rafała („Bóg uleczy”), objawia swoje plany przez Gabriela („Bóg jest mocą”) i daje obrońcę Michała („Któż jak Bóg”), by chronił nas przed szatanem. Mamy niepowtarzalną okazję, by w anielskim towarzystwie zanosić modlitwy do Trójjedynego Boga, rozeznawać Jego wolę i podążać za Jego głosem. Niech archaniołowie swą gotowością do posłuszeństwa Bogu będą dla nas wzorem i zachętą.

Witamy w naszej kaplicy figurę Św. Michała Archanioła z Monte Sant`Angelo w Gargano !

św Michałśw. Michał 1 Mapa

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu

plak_sierp

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r. Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nauczania Chrystusa o Eucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać się duchem (…) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…)” (Ef 4, 22-24). Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany moralnej potrzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, apelujemy o dobrowolny dar abstynencji. W poprzednich latach przypominaliśmy, że rodzina jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym roku prosimy o zaangażowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przypominamy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest abstynencja. Dzieci – zagrożony skarb Dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Od ich wychowania i rozwoju zależy przyszłość Kościoła i Polski. W obecnych czasach dzieci są jednak szczególnie zagrożone negatywnymi zjawiskami społecznymi. Wśród najgroźniejszych są uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu, komputera, Internetu. Dlatego jako wierni członkowie Kościoła i oddani patrioci, powinniśmy troszczyć się o wychowanie tych, którzy dopiero uczą się życia, a przez to otwarci są zarówno na dobro, jak i na zło. Pierwsze zagrożenia pojawiają się zanim dziecko przyjdzie na świat. Każda ilość alkoholu jest wówczas szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Niestety, co trzecia kobieta w stanie błogosławionym sięga po alkohol, w tym wiele kobiet wykształconych. Konsekwencje są tragiczne. Szacuje się, że w 2014 roku w Polsce urodziło się nie mniej niż 1,5 tys. dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i nie mniej niż 6 tys. dzieci z innymi wadami spowodowanymi oddziaływaniem alkoholu na płód. Dlatego prosimy kobiety planujące poczęcie dziecka i będące w ciąży, aby nigdy nie sięgały po alkohol. Prosimy lekarzy pierwszego kontaktu i ginekologów, pielęgniarki, położników i położne, aby uświadamiali matki o konieczności zachowania abstynencji. Prosimy rodziny, aby w tym ważnym czasie były wsparciem w abstynencji matek. Wielkim wyzwaniem jest także ochrona dzieci przed skutkami nadużywania alkoholu przez rodziców. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje około 2 mln najmłodszych Polaków. Dwoje na troje dzieci w takich rodzinach doświadcza przemocy. To właśnie alkohol jest główną przyczyną przemocy domowej, a nie, jak głoszą zwolennicy szkodliwych ideologii, tradycja i religia. Ślady dziecięcych traum i zaburzeń emocjonalnych, spowodowanych życiem w rodzinie z problemem alkoholowym, trwają przez całe życie, o czym świadczą poruszające świadectwa Dorosłych Dzieci Alkoholików. Poważnym problemem jest to, że dzieci same sięgają po alkohol i czynią to w coraz młodszym wieku. Prawie 90% uczniów trzecich klas gimnazjum przyznaje, że przynajmniej raz w życiu piło alkohol. Dziewczęta upodobniły się w szkodliwych zachowaniach do chłopców. Czy można się temu dziwić, skoro połowa gimnazjalistów przyznaje, że nie ma problemu z nabyciem piwa, a co trzeci bez problemu kupuje wyroby spirytusowe? Czy można się temu dziwić, skoro w mediach nieustannie pojawiają się reklamy, które fałszywie pokazują alkohol jako coś niezwykle pozytywnego? Pomija się milczeniem, że jest to bardzo niebezpieczna substancja toksyczna i psychoaktywna. Konsekwencje takich zachowań są bardzo poważne: wolniejszy rozwój fizyczny i intelektualny, silniejsza tendencja do przemocy, autoagresji i samobójstw, wyższa skłonność do zachowań niebezpiecznych. Sięganie po alkohol w dzieciństwie prowadzi do szybkiego uzależnienia. Skutki picia alkoholu przez dzieci nie ograniczają się jedynie do szkodliwych następstw fizycznych i psychicznych. Mają również wymiar duchowy i moralny. Dzieci kroczą wtedy drogą grzechu prowadzącą do śmierci, a nie drogą błogosławieństwa i życia. Abstynencja dzieci troską rodziny Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami do abstynencji są rodzice. Nic nie chroni dzieci przed alkoholem i nałogami tak skutecznie, jak miłość w rodzinie, a także odpowiedzialne i mądre wychowanie katolickie. Dziecko, które dzięki bliskim poznaje i kocha Jezusa, nie skrzywdzi siebie, ani nie pozwoli się skrzywdzić przez innych ludzi – dorosłych czy rówieśników. Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna i dojrzała postawa rodziców, którzy nigdy nie powinni podawać ani tolerować spożywania przez dziecko alkoholu. Dzieci potrzebują miłości, uwagi, obecności rodziców, szczerej rozmowy. Potrzebują jednoznacznych i konsekwentnych przykładów dobrych postaw i zachowań. Rodzice dają dzieciom przykład trzeźwego stylu życia zachowując abstynencję lub sięgając po alkohol jedynie w symbolicznych ilościach, czyli w takich, które nie zmieniają ich stanów emocjonalnych ani zachowań. Dziecko, które ma prawdziwych wychowawców i przyjaciół w swoich rodzicach, rodzeństwie, dziadkach i krewnych, nie będzie szukać ucieczki w alkohol i w inne szkodliwe substancje. Podstawą skutecznej profilaktyki jest uczenie dzieci, jak mają żyć mądrze, uczciwie, pracowicie, jak mają wzrastać w miłości i świętości. Abstynencja dzieci troską Kościoła Polskie rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc Kościoła w ochronie abstynencji dzieci. Jezus wzywał dorosłych, by kochali dzieci i przyprowadzali je do Niego. Radykalnie przestrzegał dorosłych przed wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Kościół pomaga poznać i pokochać Jezusa poprzez Eucharystię i życie sakramentalne. Kształtuje sumienia i uczy postępować zgodnie z Dekalogiem. Pomaga dojrzewać w miłości i świętości. Dlatego tak ważne są przyrzeczenia abstynenckie w czasie Pierwszej Komunii świętej i podczas bierzmowania. To właśnie dzięki wychowaniu chrześcijańskiemu, dzięki stawianiu wymagań, dzieci mogą lepiej rozumieć sens życia oraz odkryć najważniejsze wartości i normy moralne. Szczególnie cenną formą wychowawczej troski Kościoła o młode pokolenie jest istnienie w parafiach grup modlitewnych i formacyjnych, takich jak: ministranci, schole, grupy Oazowe, Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Dzieci Maryi i inne. W takich grupach skutecznie chroni się przed zagrożeniami, także przed uzależnieniami. W porównaniu z innymi środowiskami, w tych grupach znacznie mniej osób sięga po alkohol i inne substancje uzależniające. Dlatego zachęcamy wszystkich kapłanów, aby otaczali te wspólnoty pasterską troską. Rodziców prosimy, aby wbrew współczesnym modom zachęcali dzieci do uczestnictwa w grupach parafialnych, które mogą przynieść w życiu dziecka i całej rodziny piękne owoce. Abstynencja dzieci troską państwa i Narodu Troska o trzeźwość młodego pokolenia to jedna z podstawowych powinności społeczeństwa i rządzących. Obowiązkiem państwa i samorządu jest pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci, przede wszystkim przez realizowanie w szkołach skutecznych programów profilaktycznych. Szkolne programy profilaktyczne powinny być holistyczne, czyli promować dojrzałość u dzieci we wszystkich dziedzinach życia. Szkoły, w zaakceptowanym przez rodziców programie wychowawczym, muszą uwzględniać również wychowanie do trzeźwości. Na wychowanie w trzeźwości mają ogromny wpływ środki społecznego przekazu. Telewizja i Internet nie powinny być wypełnione reklamą alkoholu. W 2014 roku wyemitowano w telewizji 2 tysiące godzin reklamy. Na reklamę alkoholu w mediach tradycyjnych wydaje się co roku prawie 400 milionów złotych. To jest wielka manipulacja, przez którą spożycie piwa wzrosło z 30 litrów w latach ’90, do około 100 litrów na osobę obecnie. Niestety rządzącym, którzy powinni w tej sprawie działać, brakuje odwagi i odpowiedzialności. Odważne działania niektórych instytucji natrafiają na opór tych, którzy boją się narazić alkoholowemu lobby. Mądrości i rozwagi często brakuje samorządowcom, którzy dzień po dniu przyczyniają się do kolonizacji polskiej przestrzeni publicznej przez punkty sprzedaży alkoholu. Tylko w 2013 r. samorządy udzieliły ponad 141 tysięcy zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W Polsce jeden punkt przypada na 250 mieszkańców. Każdy taki punkt to więcej przemocy domowej, to więcej śmiertelnych wypadków samochodowych, to więcej gwałtów, więcej chorób, każdy taki punkt, to więcej przegranych ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zamknięcie jednego punktu sprzedaży na 1000 mieszkańców obniża prawdopodobieństwo skrajnej przemocy wobec dzieci o 4 procent. W 2013 roku spożycie alkoholu wzrosło do rekordowego poziomu 9,7 litra czystego alkoholu na mieszkańca Polski. Trzeba jeszcze dodać od 2 do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego. Każda złotówka wpływająca do budżetu państwa ze sprzedaży alkoholu, kosztuje nas potem 4 złote w innych dziedzinach życia. Przypomnijmy także, że w Polsce żyje około 800 tys. osób uzależnionych, od 2,8 do 3,3 mln pije ryzykownie i szkodliwie, prawie 11 tys. Polaków umiera rocznie od picia legalnego alkoholu. W takiej sytuacji mądry i zatroskany o Ojczyznę człowiek musi stawiać pytania: Kto odpowiada za tę tragiczną sytuację? Co mogę i powinienem uczynić, aby powstrzymać rozpijanie Narodu? Musimy sobie uświadomić, że patriotyzm przejawia się przede wszystkim w trosce o dzieci. Miłość do Ojczyzny to najpierw miłość do najmłodszych rodaków. Dlatego nie wolno nam milczeć, ani używać dyplomatycznych słów. Ponawiamy nasze postulaty: trzeba całkowicie zakazać reklamy alkoholu, znacząco ograniczyć jego ekonomiczną i fizyczną dostępność, a także zacząć wreszcie egzekwować prawo zakazujące sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim. Zamiast dyskusji o liberalizacji, powinniśmy raczej otworzyć dyskusję o podniesieniu wieku, w którym można nabywać i spożywać alkohol. To nie są postulaty ideologiczne, ale oparte na badaniach naukowych z wielu krajów świata. Tu chodzi o  obronę Polaków przed jednym z największych współczesnych zagrożeń. Siostry i Bracia! O przyszłości Polski zdecyduje nie tylko rozwój gospodarki, pozycja militarna czy geopolityczna. Decydujące dla jej losów będzie wychowanie młodego pokolenia. Dla lepszej i bezpiecznej przyszłości naszej ojczyzny polskie rodziny, Kościół i całe społeczeństwo powinny się zjednoczyć w trosce o abstynencję najmłodszych. Pamiętajmy: rodziny chronią dzieci miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, szkoły mądrymi programami wychowawczymi i profilaktycznymi, władze rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa, a służby porządkowe i sądy jego egzekwowaniem. Słowa uczą, a przykłady pociągają. Dlatego serdecznie dziękujemy biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, wiernym świeckim i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy podjęli dar abstynencji nie tylko w sierpniu, ale także na cały czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz nadchodzącej 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dziękujemy także terapeutom, lekarzom, nauczycielom, wychowawcom, animatorom, członkom grup, bractw, fundacji i stowarzyszeń oraz pracownikom instytucji publicznych, którzy każdego dnia w różnych rolach wypełniają piękną, choć tak trudną misję ochrony trzeźwości Narodu. Oby to wielkie zaangażowanie było zasiewem, który wyda stokrotny plon w przyszłości. W naszych modlitwach polecajmy polskie dzieci i polskie rodziny, cały Kościół i naszą Ojczyznę wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Pani i Królowej Narodu Polskiego.   Łomża, dnia 2 czerwca 2015 r. + Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu KEP

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

images (1)  

Informacje nt. wyjazdu na ŚDM do Krakowa z Anglii

http://swiatowydzienmlodziezyuk.jimdo.com

images

Światowe Dni Młodzieży potrwają od 26 do 31 lipca 2016 r.

Jak przypomniał metropolita krakowski , będziemy gościć papieża Franciszka w Polsce i rzesze uczniów Jezusa Chrystusa z całego świata”.Współczesny świat, również Polska, potrzebuje takiego potężnego świadectwa wiary i jedności. Chcemy tu, w Polsce, w Krakowie dać to zbiorowe świadectwo, chcemy podzielić się naszym entuzjazmem i wiarą - podkreślił ks. kard. Stanisław Dziwisz. Młodzi powitają papieża Franciszka 28 lipca, na krakowskich Błoniach. W tym samym miejscu dzień później Papież będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej. Na Błoniach odbędzie się też Msza św. na otwarcie ŚDM, której przewodniczyć będzie ks. kard. Stanisław Dziwisz.- Krakowskie Błonia są uświęcone już spotkaniami z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Cieszymy się, że tradycja spotkań z papieżem i papieżami na krakowskich Błoniach jest kontynuowana . Według szacunków organizatorów w czwartkowym powitaniu Papieża może uczestniczyć 500 – 600 tys. wiernych, a w piątkowej Drodze Krzyżowej – około 1 mln. Komitet Organizacyjny ŚDM spodziewa się, że tych kulminacyjnych wydarzeniach weźmie udział około 2 mln osób, dlatego długo szukano odpowiedniego miejsca, w którym młodzi ludzie będą mogli razem z Papieżem modlić się i spędzić noc w oczekiwaniu na niedzielną Mszę św. Jak wyjaśnił dziennikarzom koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ks. bp Damian Muskus, Campus Misericordiae znajduje się na pograniczu Krakowa i Wieliczki, w miejscu świetnie skomunikowanym, od wielu lat przygotowywanym pod powstanie strefy aktywności gospodarczej. “Zatem nie trzeba wielu nakładów, by to miejsce wykorzystać w przyszłym roku – stąd ta decyzja. Trwają tam prace przygotowawcze – przeszkód i problemów już nie ma, a jeśli są to zostaną w szybkim czasie zniwelowane”. Ks. bp Muskus zaznaczył, że przygotowania do przyszłorocznej pielgrzymki są “w pełnym biegu i nabierają jeszcze większego tempa”. W ostatnim czasie odbyły się spotkania z papieską radą ds. świeckich a także pierwsze spotkanie zespołu rządowo-kościelnego powołanego do spraw przygotowania wizyty papieża Franciszka. Trwa m.in. zbieranie zgłoszeń od chętnych chcących ugościć w swych domach pielgrzymów na ŚDM. Niedzielna Msza św. posłania (papież “posyła młodych na cały świat” – PAP), celebrowana przez papieża Franciszka będzie podsumowaniem Światowych Dni Młodzieży. Na koniec, w trakcie modlitwy Anioł Pański, papież ogłosi miejsce i datę kolejnego spotkania z młodymi. W niedzielę po południu tuż przed wyjazdem spotka się jeszcze z wolontariuszami zaangażowanymi w ŚDM. W programie Światowych Dni Młodzieży będą: katechezy głoszone w różnych językach przez biskupów z całego świata oraz Festiwal Młodych czyli wydarzenia artystyczne i służące rozwojowi duchowemu. W ramach Centrum Powołaniowego swą działalności prezentować będą zgromadzenia zakonne, katolickie szkoły i uczelnie, wydawnictwa, organizacje misyjne oraz ruchy i wspólnoty krajowe i międzynarodowe.Poprzednie Światowe Dni Młodzieży odbyły się w 2013 r. w Rio de Janeiro w Brazylii. Polska była gospodarzem tego wydarzenia tylko raz – w 1991 r. w Częstochowie. W spotkaniu tym wzięło wówczas udział 1,5 mln osób.Ideę Światowych Dni Młodzieży zaszczepił wśród młodych papież Jan Paweł II, który w 1984 r. w Rzymie wręczył młodym krzyż – symbol Dni. Starania o to, by Kraków był gospodarzem spotkania młodzieży, trwały od 2011 r.

Pielgrzymka do Meksyku

MEKSYK POSZERZONY – 12 DNI-  12 październik 2015 r . 

DZIEŃ 1 – PRZELOT DO MEKSYKU

Przelot samolotem z Manchester do Mexico City (z jednym międzylądowaniem   i przesiadką). Przylot w godzinach wieczornych, transfer do hotelu. (N)

DZIEŃ 2 – GUADALUPE – TEOTIHUACAN  

Rano udamy się do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe, gdzie po Mszy Świętej zwiedzimy kilka zabytkowych kościołów z okresu XVI – XX wieku. Po południu pojedziemy to Teotihuacan, aby zwiedzić największy zespół archeologiczny w Meksyku, gdzie stoją słynne piramidy Słońca i Księżyca. Powrót do hotelu. (Ś,O,N)

DZIEŃ 3 – MEXICO CITY

Do południa zwiedzimy najważniejsze zabytki przeogromnego miasta Meksyk: Plac Trzech Kultur, gdzie znajduje się najbardziej historyczny w Meksyku kościół – Santiago de Tlatelolco, wielką i ciekawą katedrę i niezwykłe El Zócalo. Po południu czas wolny. (Ś,O,N)

DZIEŃ 4 – TEPOTZOTLAN – TULA – SAN MIGUEL ALLENDE

Udajemy się do miejscowości Tepotzotlan z zabytkami epoki kolonialnej, wśród nich prawdziwy klejnot – w najpiękniejszym stylu barokowym, kapiący od złota   i wspaniałych ołtarzy kościół Jezuitów. W ich konwencie urządzone jest muzeum sztuki wicekrólestwa, czyli sztuki „kolonialnej”. Kontynuujemy podróż dalej na północ   i zwiedzamy zespół archeologiczny w Tula, stolicę Tolteków z unikatową piramidą zwieńczoną kolosalnymi posągami wojowników. Na kolację i nocleg udamy się do San Miguel Allende lub Queretaro. (Ś,O,N)

DZIEŃ 5 – SAN MIGUEL ALLENDE – GUANAJUATO – SAN MIGUEL ALLENDE

Najpierw zwiedzamy San Miguel Allende, miasto pełne kościołów i ciekawych uliczek. Zobaczymy kościół św. Franciszka, jeden z najlepszych przykładów stylu churrigueresco w Meksyku. Odwiedzimy też położone 15 kilometrów od miasta centrum pielgrzymkowe w Atotonilco, kultu wizerunku Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Późnym popołudniem dojeżdżamy do Guanajuato, miasta – muzeum usadowionego na skałach ponad głębokimi wąwozami. Miasto uważane jest za jedno z najbardziej malowniczych  i niezwykłych w Meksyku. Na kolację i nocleg wrócimy do San Miguel Allende lub Queretaro. (Ś,O,N)

DZIEŃ 6 – SAN MIGUEL ALLENDE – QUERETARO – PUEBLA

Po śniadaniu pojedziemy do Queretaro, aby zobaczyć to ciekawe miasto legitymujące się piękną architekturą kolonialną i bogatą historią. Po południu pojedziemy do wspaniałej, pełnej uroku, bogatej w zabytki – Puebli, ulubionego miasta Jana Pawła II. (Ś,O,N)

DZIEŃ 7 – PUEBLA – CHOLULA

W Puebli zwiedzimy katedrę, Kaplicę Różańcową u Dominikanów, Zócalo i poznamy atmosferę życia w mieście. Następnie odwiedzimy Cholulę by zobaczyć największą piramidę Ameryki. Będziemy w Tlaxcala – miejscu historycznym – pierwszej stolicy biskupiej w Nowej Hiszpanii. (Ś,O,N)

Dzień 8 – TAXCO – ACAPULCO

Udamy się do Taxco – miasta znanego z kopalń srebra, miedzi i innych metali szlachetnych. Zobaczymy między innymi dobrze zachowaną dzielnicę z XVII w.  z urokliwymi uliczkami oraz piękny, dominujący na zboczu góry barokowy kościół Santa Prisca. Po drodze do Acapulco będziemy podziwiać przepiękne krajobrazy meksykańskie. (Ś,O,N)

Dzień 9 I 10 – ACAPULCO

Dwa dni wolne. Mieszkać i wypoczywać będziemy w hotelu przy plaży. Możliwość skorzystania z wielu atrakcji fakultatywnych: rejs statkiem po Zatoce Acapulco, sporty wodne, oglądanie zapierających dech w piersiach skoków do wody ze skał o 45 metrowej wysokości i inne.  Prócz tego do woli plażowanie i kąpiele w zatoce. (Ś,O,N)

DZIEŃ 11 – ACAPULCO – CUERNAVACA – MEXICO CITY

Po śniadaniu pożegnamy Acapulco i udamy się do Cuernavaca – miasta wiecznej wiosny, w którym zimy spędzali Aztekowie, później Kortez i Hiszpanie, a dziś Amerykanie. Tu zwiedzimy katedrę (pierwotnie kościół i konwent misyjny z połowy XVI wieku) sławną dzięki absolutnie unikatowym malowidłom ściennym o tematyce japońskiej. Potem udamy się do Mexico City. Pożegnalna wizyta w Guadalupe, a wieczorem odlecimy do Europy. (Ś,L)

DZIEŃ 12 – PRZYLOT DO MANCHESTER

Przylot do Manchester.

ŚWIADCZENIA: przelot samolotem Manchester – Mexico City – Manchester   (międzylądowaniem i przesiadką), przejazdy autokarem klimatyzowanym, 10 noclegów w hotelach ***/**** z klimatyzacją w pokojach dwuosobowych z łazienkami  (pokój trzyosobowy na życzenie rodzin, ew. w przypadku braku do pary), pokój jednoosobowy na życzenie za dopłatą, 10 śniadań i 9 obiadokolacji, zwiedzanie zgodne   z programem (kolejność może ulec zmianie), opieka pilota, Msze Święte w sanktuariach.

Nie wliczono w koszty: napojów do obiadokolacji i imprez fakultatywnych.

Ś = śniadanie, O = obiadokolacja, N = nocleg

Koszt Pielgrzymki: Ł 790.00 + Ł 50.00 ( wstępy i obowiązkowe napiwki ).

Bilet na samolot każdy kupuje sam. Koszt około Ł 670.00.

Barka – „Jan Paweł II – patron rodziny”

11 pazdziernika 2015 front

Papież Franciszek

Papież Franciszek - fotografia

           

Synowskie błaganie do Papieża Franciszka

790190 podpisów zebrano pod “Synowskim błaganiem do Papieża Franciszka na temat przyszłości rodziny”, które dzisiaj przekazano Ojcu Świętemu.

Podpisy zbierano w 178 krajach. Pod apelem podpisało się między innymi 202 kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Podpisani proszą Papieża, aby „zabrał głos i rozproszył niejasności, które spowodowały dezorientację wielu katolików na temat możliwości dopuszczenia do Eucharystii rozwiedzionych  żyjących w nowych związkach, co miałoby w Kościele otworzyć szczelinę, poprzez którą zalegalizowano by cudzołóstwo”. Według autorów apelu taka sama niejasność dotyczy możliwości akceptacji przez Kościół związków homoseksualnych i tylko sam Papież może rozwiać te wątpliwości oraz powstałe wokół nich zamieszanie. Przedstawiciel organizatorów tej akcji, profesor bioetyki Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie, Tommaso Scandroglio powiedział, że cała ta inicjatywa odbiła się szerokim echem w mediach i wpisała się w sposób konstruktywny w przedsynodalną dyskusją na temat rodziny.

Grupa Modlitewna Ojca Pio

Grupa Modlitewna Ojca Pio

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą grupę

Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00

opio

Święty Janie Pawle II – módl się za nami !

Jan Paweł II kanonizacja