Katechezy Drogi Neo

wpis w: Katechezy | 0

Rozpoczęliśmy cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej, zwanych «katechezami Zwiastowania». Zapraszamy wszystkich parafian! Neokatechumenat powstał w Hiszpanii pod koniec lat 60. jako jeden z owoców Soboru watykańskiego II. Od początku swego istnienia cieszył się błogosławieństwem papieża Pawła VI oraz kolejnych papieży. O wartości Drogi neokatechumenalnej mówił Jan Paweł II w … Czytah więcej

Katecheza liturgiczna

wpis w: Katechezy | 0

Katecheza liturgiczna Obrzędy wstępne: śpiew na wejście, znak krzyża, pozdrowienie. Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. … Prace apostolskie mają na celu, aby wszyscy … schodzili się razem, wielbili Boga …, uczestniczyli w Ofierze … Czytah więcej

Dzieci

wpis w: Katechezy | 0

Trzeba dziecku mówić o wierze, ale przede wszystkim powinno ono uczestniczyć w życiu Kościoła, w ten sposób dokonuje się ?wtajemniczenie”. Wprowadzamy dzieci w coś, czego w pełni nie pojmują, w Tajemnicę, zrozumienie przyjdzie z czasem. Zresztą, czy my, dorośli wszystko rozumiemy? Ojcze, od jakiegoś czasu trwa … Czytah więcej

Znaczenie dnia Pańskiego; obowiązujące święta

wpis w: Katechezy | 0

Trzecie tysiąclecie skłania wiernych, by z nową gorliwością starali się odkrywać sens nie-dzieli: jej ?tajemnicę?, cel jej świętowania, jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego i ludzkiego. Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II podkreśla fundamentalne znaczenie dnia Pańskiego: ?Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego … Czytah więcej

Teologia roku liturgicznego

wpis w: Katechezy | 0

Zbliżając się do kresu naszych rozważań liturgicznych, jakie podejmowaliśmy na przestrzeni mijającego roku duszpasterskiego, zatrzymujemy się w dzisiejszej katechezie nad refleksją wokół tematów teologii roku liturgicznego. Każdy cykl roku mieści w sobie niezwykłe bogactwo wydarzeń związanych z historią zbawienia, ży-ciem, działalnością i Tajemnicą Paschalną Jezusa Chrystusa, … Czytah więcej