malzenstwo

W sobotę 21 października o godzinie 20. 00 w naszej kaplicy – odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa . Zapraszam osoby zainteresowane które chciały wziąć udział w Kursie Przedmałżeńskim .

Sakrament małżeństwa:

Ślub kościelny należy zgłaszać przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą. Ślubu cywilnego nie zawiera się przed ślubem kościelnym, bowiem w Anglii (podobnie jak w Polsce) związek sakramentalny jest uznawany przez władze cywilne jako ważny. Wszystkich obowiązują nauki przedmałżeńskie. Te same warunki dotyczą naszych parafian zawierających sakrament małżeński poza parafią. Osoby zawierające związek małżeński poza parafią, do której przynależą, muszą osobiście skontaktować się z księdzem w celu uzyskania pozwolenia na zawarcie tego związku

Oto lista najważniejszych dokumentów:

  1. Dokument tożsamości /paszport, dowód osobisty, prawo jazdy/;
  2. Metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego /data wystawienia metryki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty ślubu, należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa/;
  3. Zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim;
  4. Dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i diecezją do której ta parafia należy;

Uwaga:

Ponieważ nie ma możliwości zawarcia ślubu kościelnego z pominięciem cywilnego, konieczny jest tzw. Certificate, wydany przez Register Ofiice dla każdej ze stron (dwie kartki w kolorze niebieskim). Gdy małżeństwo zawierane jest w Polsce należy również odpowiednio wcześniej pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty do zawarcia małżeństwa konkordatowego i przekazać je księdzu w Polsce.