Koordyntator Diecezji Salford:

Mr Michael Devlin

Cathedral Centre
3 Ford Street
Salford  M3 6DP
Tel : 0161 817 2206
Fax : 0161 372 9991

e-mail: safeguarding@dioceseofsalford.org.uk

Z ramienia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii:

Pani Małgorzata Zajączkowska

tel. (020) 8992 1294
e-mail: Malgosia.Z@btinternet.com

Przedstawicielem naszej parafii jest :

Pani Adrianna Jagielska

Tel : 07957906502

e-mail: adrianna.jagielska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSPCC: 0800 800 500 or 42, Curtain Road, London EC2A 3NH or www.nspcc.org.uk

NSPCC Textphone service (for deaf people): 0800 056 0566

Child Line: Freephone 0800 1111 or www.childline.org.uk

Action on Elder Abuse: 0808 808 8141 or www.elderabuse.org.uk

Help the Aged: 0207 278 1114