STOP, STÓJ, ZATRZYMAJ SIĘ! To cmentarz. Ty jesteś tu tylko gościem. Św. Franciszek Salezy mawiał: Życie to czas, w którym szukamy Boga, śmierć to czas, w którym Go znajdujemy, wieczność to czas, w którym Go posiadamy.

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień radości. Świętujemy Zmartwychwstanie. Ale i tak powiemy, że sprowadza nas tu nie radość, ale smutek, żal po naszych bliskich, a przede wszystkim pamięć o zmarłych. Tak naprawdę śmierć jest normalną częścią każdego z nas i dosięga nas i dosięgnie nas wcześniej czy później. To rzeczywistość. Śmierć jest stratą, odchodzi ktoś bliski, ale to my ludzie wierzący mamy tę lukę wypełnić dobrocią, miłością, i prawdą o Bogu, który jest Bogiem żyjących! To On podpowiada, jak mamy patrzeć na to dzisiejsze spotkanie tu na cmentarzu poprzez Swoje słowo. Św. Jan Ewangelista: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.

Ale człowiek dziś zatracił tę orientację na wiarę. Boi się śmierci. Woli kwiaty, znicze i trąbki. Czy obecność na cmentarzu wyzwoli pytanie: Co dalej? Co po śmierci? Co będzie po mojej śmierci? czy to zmieni nasze życie i sprawi, że tam w codzienności staniemy się lepszymi ludźmi? Dziwnie brzmi wyznanie znanego aktora, który w jednym z wywiadów powiedział, że gdy jego znajomi dowiedzieli się o jego chorobie nowotworowej zamilkł jego telefon. tak jakby przestał być obecny. Przy śmierci mówimy o tragedii, ale często tę tragedię piszemy już za życia, gdy sami zrywamy rodzinne więzi, obrażamy się na siebie, żyjemy w niezgodzie, czy wręcz nienawiści, gdy nie szanujemy zdrowia i życia.

O czym teraz myślisz, co wspominasz, a może to tylko towarzysko-rodzinne spotkanie przy grobie? Niech dobitnie zabrzmią słowa Jezusa: Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem! Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie! Drogi Pielgrzymie tej ziemi, często słyszymy, że mamy być gotowi do tej drogi na tamtą stronę życia, a zatem czy jesteś gotowy do życia wiecznego? Śmierć dotyka tylko raz, ale życie trwa wiecznie!

 

 

listopad wszystkich swietych 1