„Miłosierdzie jest jedno”. tegoroczne hasło podkreśla ekumeniczny charakter tego dzieła, które organizowane jest z zaprzyjaźnionymi organizacjami charytatywnymi – prawosławną Eleos oraz protestanckimi Diakoniami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Oznacza jedno miłosierdzie, które przejawia się w konkretnym działaniu polegającym na niesieniu bezinteresownej pomocy dzieciom. Po wigilijnej wieczerzy, w Święto Bożego Narodzenia ta mała świeca, zaniesiona na groby najbliższych będzie wyrazem jedności z tymi, którzy nas kochali i czynili miłosierdzie żyjąc między nami napisali organizatorzy” . Świece są do nabycia w naszej parafii .

plakat Grudzień 2017