Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Poniedziałek 2020-03-30, Wielki Post

J 8,12-20
Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał». Na to powiedzieli Mu: «Gdzież jest twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca». Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Polska Parafia Blackburn

INTENCJE MSZALNE

30 marzec

poniedziałek 08:30

+ Krystyna i Stanisław Piotrowscy, Józef Kwiatkowski.

31 marzec

wtorek 08:30

+ Maria i Klemens Grzybowscy, siostry Helena i Aniela i bracia Henryk i Michał.

01 kwiecień

środa 08:30

W intencji Grażyny Choduń z okazji imienin.

02 kwiecień

czwartek 08:30

Dziękczynna do Matki Bożej za otrzymane łaski.

03 kwiecień

piątek 08:30

Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy.

04 kwiecień

sobota 19:00

W intencji Konrada, Edwarda, Antoniego i Anny od rodziców.

05 kwiecień

niedziela 10:00

1. + Michał i Katarzyna Hefko, Walery i Maria Wisłoccy, Józef i Waleria Oleszkiewicz, Franciszek i Stanisława Szymczak, Stanisława i Zbigniew Wisłoccy.

05 kwiecień

niedziela 10:00

2. + Kazimierz i Anna Matulewicz.

05 kwiecień

niedziela 10:00

3. W intencji Aurelii z okazji 7 rocznicy urodzin.

CYTATY BIBLIJNE

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Mt 7:7
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Łk 6,36

Z ŻYCIA PARAFII

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30