Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Czwartek 2020-04-09, Wielki Czwartek

J 13,1-15
Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Polska Parafia Blackburn

Ogłoszenia Parafialne

5 Kwiecien 2020r. Niedziela Męki Pańskiej - Palmowa

 1. „Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. Warto z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W ten sposób podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię taką, jaką dzisiaj objawia. Po prostu być z Panem w Jego drodze.

 2. Wobec zaistniałej sytuacji epidemii Koronowirusa – jesteśmy zobowiązani i poproszeni w dalszym ciągu do sprawowania Eucharystii bez udziału wiernych. Nie ma żadnych zbiorowych nabożeństw. Spowiedź indywidulana - po wcześniejszym uzgodnieniu z Księdzem. Obowiązek Spowiedzi Wielkanocnej mamy do spełnienia do Niedzieli Trójcy Świętej która przypada w tym roku 7 czerwca. Wszystkie szczegółowe informacje na stronie internetowej; www.parafiablackburn.eu

 3. Dzisiejszą Niedzielą Męki Pańskiej – Palmową; rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

 4. W tym roku przypada w Niedzielę Palmową - XXXV Światowy Dzień Młodzieży, który w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”. Z okazji Światowego Dnia Młodzieży polecajmy ludzi młodych z naszej parafii, aby będąc blisko Pana Jezusa byli świadkami Jego miłości.

 5. W Wielki Czwartek – na pamiątkę ustanowienia Eucharystii Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00. Dziękujemy za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa polecając wszystkich księży żyjących i zmarłych pracujących w naszej wspólnocie parafialnej.

 6. Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Obowiązuje nas post ścisły. O godzinie 17.00 – Droga Krzyżowa a po niej Liturgia Słowa Bożego z Męką Pańską, adoracja Krzyża Świętego i obrzęd Komunii. Tego dnie nie sprawuje się Mszy św.

 7. Wielka Sobota, dzień zadumy i refleksji w oczekiwaniu na liturgię Paschalną. Pokarmy na stół wielkanocny pobłogosławię w modlitwie z naszej kaplicy o godzinie 19.00. Liturgia Wigilii Paschalnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych o godz. 20.00 – transmitowana z naszej kaplicy.

 8. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta o godzinie 10.00 –. W Poniedziałek Wielkanocny – Msza święta o godzinie 10.00.

 9. Łączone intencje w niedziele z racji Mszy świętej tylko o godzinie 10.00, będę odprawiał w pierwszych wolnych terminach. Bardzo proszę o duchową łączność.

 10. Osoby, które pragną wesprzeć naszą parafię materialnie w tym czasie mogą dokonywać wpłat na numer konta Lloyd`s bank numer konta -00615958, sort code - 30-94-57. Dziękuję za wszystkie przekazane ofiary tą drogą.

 11. Bardzo dziękuję właścicielom i sprzedawcom z polskich sklepów za zgodę i rozprowadzenia naszych baranków wielkanocnych z których ofiary są przeznaczone na utrzymanie naszej parafii.

 12. Kochani Parafianie - bardzo dziękuję za wszystkie przekazane w tym czasie dowody pamięci i troski. To dla nas wszystkich jest to bardzo budujące i mobilizujące oraz pozwala nam wspólnie w tym czasie trwać przy Panu Bogu.

 13. Wszystkim parafianom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki naszej patronki.

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30