Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Sobota 2020-01-18, 1. tydz. zwykły

Mk 2, 13-17
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Polska Parafia Blackburn

Ogłoszenia Parafialne

19 Stycznia 2020r. II Niedziela Zwykla

 1. Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

 2. W dzisiejszą niedzielę o godzinie 15.00 w naszej kaplicy „Godzina Miłosierdzia” z Kołem Koronkowym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 3. W tym tygodniu wspominamy; we wtorek – Św. Agnieszkę, w czwartek – Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, w piątek – św. Franciszka Salezego a w sobotę – Święto Nawrócenia Świętego Pawła. 

 4. Przeżywamy Powszechny Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy!”. Prośmy Boga o dar jedności dla wszystkich chrześcijan. Pamiętając o testamencie Chrystusa z Wieczernika „aby wszyscy byli jedno” (J 17,21), modlimy się wspólnie do Boga o dar jedności między nami.

 5. W wtorek przezywamy – Dzień Babci a w środę - Dzień Dziadka – pamiętajmy w modlitwie o naszych dziadkach, prosząc dla żyjących o zdrowie i potrzebne łaski a dla zmarłych o dar życia wiecznego.

 6. Dziękuję wszystkim których mogłem odwiedzić w minionym tygodniu podczas Wizyty Duszpasterskiej za wspólną modlitwę, okazane serce i życzliwe przyjęcie.

 7. W każdy czwartek o godz. 21.00 – Apel Jasnogórski. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Intencje do modlitwy apelowej możemy wrzucać do skrzynki wystawionej przed kaplicą.

 8. W Nelson przed Mszą św. o godzinie 13.00, odmawiamy różaniec. Zapraszamy osoby chętne do pomocy w liturgii w Nelson i Accrington przy czytaniu komentarzy i lekcji mszalnych. W sprawie pomocy w sprzątaniu i liturgii proszę o kontaktowanie się z Marcinem 07561479498. W Nelson po Mszy św. w każdą czwartą niedzielę miesiąca spotkanie dla wszystkich chętnych „Kwadransik na kawę” w pomieszczeniu socjalnym obok kościoła.

 9. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Taca Uroczystości Objawienia Pańskiego i niedzieli – 12 stycznia 2020 r.; z kaplicy- £229,82, z kościoła św. Anny - pierwsza kolekta - £158,02, druga kolekta- £91,30, z Nelson - £141,05, Gift Aid– £87.

 10. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego - który dociera do nas w stałej prenumeracie. W nowym numerze między innymi; „Nie wszystko jedno” - Dlaczego Kościół katolicki angażuje się w działalność ekumeniczną, wyjaśnia ks. dr hab. Sławomir Pawłowski. „Brat staje się bratem”- Czy można potępiać prozelityzm i jednocześnie cieszyć się, gdy ktoś z protestantów zostaje katolikiem?. Czy „Przyjdź i bądź” - Kto nie za bardzo trwa przy Jezusie, za bardzo trwa przy sobie.

 11. Wszystkim parafianom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki naszej patronki.

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30