Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

2020-09-20, 25. Niedziela zwykła

Mt 20,1?16a
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, któ­rzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".

Polska Parafia Blackburn

Ogłoszenia Parafialne

13 wrzesień 2020 r. XXIV Niedziela Zwykła

  1. Jezus uczy o potrzebie i konieczności bezustannego przebaczania. Serce ucznia Jezusa musi być wolne od urazy, złości, gniewu, odwetu, zawziętości, nieprzebaczenia. Ojciec nam wszystko przebaczył, odpuścił i darował w Chrystusie. Jeżeli więc w życiu i w śmierci należymy do Pana, to posłuszni Jego nakazowi, przebaczamy wszystkim wszystko, zawsze i bez zastrzeżeń. Przebaczamy z serca swemu bratu, bo jeśli nie z serca, to jest to bez wartości przed Bogiem. Brak ducha przebaczenia to brak dojrzałości chrześcijańskiej.

  2. Przeżywamy w naszej wspólnocie Pierwszą Komunię Świętą. Dzieciom życzymy, aby doświadczały w swoim życiu opieki Pana Jezusa i wytrwały w miłości i wierności do Niego przez całe życie. Bardzo dziękuję Siostrze Halinie za przygotowanie dzieci oraz rodzicom za przygotowanie kaplicy i ośrodka na dzisiejszą uroczystość oraz za dar ołtarza. W poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 18.00 Msze św. z udziałem dzieci w ramach Białego Tygodnia.

  3. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców. „Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem.

  4. W poniedziałek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza Św. w naszej kaplicy o godzinie 18.00. Uczcijmy tego dnia nasz znak zwycięstwa.

  5. W tym tygodniu wspominamy; we wtorek - N. M. Pannę Bolesną, w środę – Św. Korneliusza i Cypriana, w piątek - Św. Stanisława Kostkę - patrona dzieci i młodzieży.

  6. Możemy zgłaszać dzieci, które w roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej i młodzież do bierzmowania. 

  7. Wobec zaistniałej sytuacji epidemii Koronowirusa – Msze św. są sprawowane tylko w naszej kaplicy. Według przedstawionych wymagań możemy na Mszy św. pomieścić 25 osób. W związku z tym bardzo proszę aby informacje o obecności na Mszy świętej zgłaszać pod numer 07514150534 , od czwartku do piątku (od 10.00 – do 20.00). W pierwszym rzędzie myślę o osobach, które zamówiły intencje mszalne. Msza z niedzieli będzie w sobotę o godz. 19.00 i w niedzielę o godz. 10.00 i 19.00.  Przed Mszą Św. pół godziny jak to było w naszym zwyczaju okazje do sakramentu pokuty. We Mszy świętej mogą uczestniczyć dzieci, które były już u Pierwszej Komunii Świętej.

  8. Podczas Mszy nie jest jeszcze zbierana kolekta. Ofiarę można złożyć do puszki przy wejściu do ośrodka przy stoliku do dezynfekcji rąk. Osoby, które pragną wesprzeć naszą parafię materialnie w tym czasie mogą dokonywać wpłat na numer konta Lloyd`s bank numer konta -00615958, sort code - 30-94-57. Dziękuję za wszystkie przekazane tą drogą ofiary.

  9. Wszystkim parafianom obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki naszej patronki.

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30