Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Piątek 2020-10-30, 30. tydz. zwykły

Łk 14,1-6
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu?” I nie mogli Mu na to odpowiedzieć.

Polska Parafia Blackburn

Aktualizacja wytycznych w sprawie koronawirusa

Aktualizacja w związku z koronawirusem – Informacje dodatkowe dotyczące często zadawanych pytań i aktualizacja z Churchmarketplace

 

Czcigodni Księża, diakoni i współpracownicy,

 

W związku z wczorajszą aktualizacją, otrzymaliśmy wiele zapytań z parafii. Oto dodatkowe informacje, które mogą być pomocne:

 

1.       Klamki u drzwi

Z wyjątkiem drzwi pożarowych, o ile to możliwe, należy zostawić otwarte drzwi podczas mszy św., aby parafianie nie musieli dotykać klamek u drzwi.

 

2.       Procesja z darami

Osoby niosące dary, muszą dokładnie umyć ręce tuż przed wzięciem darów, które powinny być już czyste/umyte. W innym razie, dary należy położyć na kredencji lub na ołtarzu.

 

Procesja z darami nie może wchodzić do prezbiterium podczas ich niesienia.

 

3.       Zbiórka kolekty

Taca/worek na ofiarę nie może być przekazywany sobie nawzajem przez kolejnych parafian, lecz osoba zbierająca ofiarę ma trzymać tacę/worek przez cały czas. Następnie, po zebraniu ofiary osoby te muszą postępować zgodnie z zasadami właściwej higieny i dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub użyć środka dezynfekującego.

 

Innym rozwiązaniem jest, aby osoby zbierające ofiarę stały z tacą/workiem z tyłu kościoła lub w przedsionku i zbierały ofiarę w chwili, gdy parafianie opuszczają kościół po zakończonej mszy św.

 

4.       Biuletyny parafialne

Egzemplarze drukowane biuletynu parafialnego należy umieścić w stojaku/na tacce, skąd parafianie mogą je zabrać. Nie należy ich rozdawać poprzez osoby stojące przed kościołem/w przedsionku. Należy zachęcać parafian, aby biuletyny zabierali ze sobą. Należy zabronić parafianom odkładania biuletynów z powrotem do stojaka/tacki do użytku dla kolejnych parafian. Jeśli to konieczne, należy wydrukować więcej kopii biuletynu niż zwykle, aby zapewnić wystraczającą liczbę egzemplarzy dla wszystkich chętnych.

 

Jako że wycofuje się z użytku śpiewniki, sugerujemy wydrukowanie pieśni na jednej stronie kartki, a informacji parafialnych na drugiej stronie.

 

5.       Liczenie ofiary

Osoby liczące kolektę powinny nałożyć gumowe rękawiczki i unikać dotykania twarzy podczas liczenia. Po zakończeniu liczenia osoby te powinny dokładnie umyć ręce lub użyć środka dezynfekującego.

 

6.       […]

 

7.       Spotkania parafialne

Zwykłe spotkania w parafii, na przykład katechezy, mogą się odbywać, ale nie wolno podczas nich serwować jedzenia lub napojów. Wszystkich uczestników spotkań należy zachęcać do dokładnego umycia rąk lub użycia środka dezynfekującego do rąk. Proszę zachować szczególną ostrożność z dziećmi, gdyż one często mogą roznosić infekcje.

 

Decyzja o realizacji zaplanowanych uroczystości parafialnych należy do danego proboszcza. Proszę jednak pamiętać, że osoby mające objawy przeziębienia lub grypy nie powinny uczestniczyć w takich spotkaniach. Starsi parafianie lub ci, którzy cierpią na pewne schorzenia nie powinni w nich uczestniczyć. […]

 

8.       Wynajem pomieszczeń parafialnych

Liczne parafie regularnie wynajmują pomieszczenia parafialne. Odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich środków ostrożności spoczywa na grupach, które wynajmują od parafii dane pomieszczenia. Jeżeli grupą użytkującą dane pomieszczenie jest grupa parafialna, należy zasięgnąć porady proboszcza danej parafii.

 

Radzimy umieścić dozowniki ze środkiem dezynfekującym do rąk w salach parafialnych i zachęcać wszystkich do ich stosowania.

 

[…] Grupy, w których uczestniczą osoby ze schorzeniami lub osłabioną odpornością organizmu należy poprosić o rozważenie tymczasowego zawieszenia spotkań, zwłaszcza jeżeli zwyczajowy czas spotkania sąsiaduje ze spotkaniem grupy dziecięcej, jako że osoby te mogą być szczególnie narażone na zachorowanie.

 

9.       Sakrament namaszczenia chorych w domach opieki lub w szpitalach

Po pierwsze, należy pamiętać, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż organizmy osób przebywających w domach opieki mają niską odporność i nie potrafią walczyć z koronawirusem. W związku z tym, podczas udzielania sakramentu namaszczenia w domu opieki należy:

a.       Umyć ręce mydłem i wodą.

b.       Mieć nałożone rękawiczki chirurgiczne/lateksowe i foliowy fartuch – każdy dom opieki posiada je na wyposażeniu.

c.       Położyć ręce na głowie pacjenta – trzymać uniesiony kciuk tak, aby nie dotykał głowy pacjenta.

d.       Użyć tego kciuka – zanurzyć go w naczyniu z olejem i namaścić głowę i dłonie – nie wkładać ponownie kciuka do naczynia z olejem – w ten sposób nie dojdzie do kontaminacji oleju znajdującego się w naczyniu.

e.       Po udzieleniu namaszczenia – zdjąć rękawiczki i fartuch, i umyć ręce. Użyte rękawiczki i fartuch należy umieścić w koszu na odpadki przeznaczone do spalenia.

f.        Powtórzyć cały proces od początku dla każdego z pacjentów osobno.

 

10.   Namaszczenie chorych udzielane podczas mszy św.:

Jako że okres inkubacji wynosi 2 tygodnie, nie ma wyraźnych oznak, kto jest nosicielem wirusa, a jednocześnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że osoby które uczestniczą we mszy św. z namaszczeniem są chore albo mają obniżoną odporność organizmu. Sakrament chorych polega na dotknięciu. Byłoby właściwe odroczenie mszy św. z namaszczeniem na czas późniejszy bieżącego roku. W międzyczasie księża powinni proponować chorym sakrament namaszczenia w domu, bo tam jest możliwość umycia rąk.

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest również organizacja specjalnej Świętej Godziny dla chorych z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i udzieleniem Nim błogosławieństwa, połączone z czytaniami Pisma Świętego odnoszącymi się do uzdrowień dokonywanych przez Pana Jezusa słowem, aniżeli dotykiem (np.: M 8:5-13, M 9:1-8, J 5:1-9 lub J 4: 46-47).

 

11.   Sakrament pojednania dla dzieci

Ponieważ dzieci z większym prawdopodobieństwem mogą roznosić infekcje, nikt u kogo występują objawy przeziębienia lub grypy nie powinien przystępować do sakramentu spowiedzi. Należy zapewnić możliwie jak najlepszą wentylację miejsca spowiedzi. Należy poprosić wszystkich obecnych, dzieci oraz dorosłych, o umycie dłoni lub ich odkażenie środkiem do dezynfekcji rąk. Zanim rozpocznie się sakrament, należy rozdać dzieciom jednorazowe chusteczki, z których mogą skorzystać kichając lub kaszląc.

 

Powyższe wskazówki będą umieszczone jako osobny załącznik do wytycznych na stronie internetowej diecezji: https://rcdow.org.uk/news/advice-regarding-coronavirus/

 

Pytania dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia i uroczystości Paschy Wielkanocnej są opracowywane. W czasie późniejszym opublikujemy je w osobnym komunikacie.

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30