Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Czwartek 2020-04-09, Wielki Czwartek

J 13,1-15
Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Polska Parafia Blackburn

Pielgrzymka na Litwę

Pielgrzymka na Litwę

Śladami wybitnych Polaków i znanych postaci historycznych - zwiedzanie Wilna i okolic

- Śladami św. siostry Faustyny Kowalskiej i świętych prawosławnych – pod takim hasłem odbyła się

w dniach 19 – 24 października pielgrzymka na Litwę w której wzięło udział 28 osób. Przewodnikiem

podczas wyjazdu była Wilnianka - pani Grażyna Hajdukiewicz. Zapoznała Pielgrzymów z

historycznymi miejscami Wilna, Trok i Kowna. Odwiedzenie tych miejsc było okazją do

przypomnienia wielu wydarzeń z historii Polski a także wielką lekcją patriotyzmu. Szczególnym

przeżyciem dla wszystkich uczestników wyjazdu było spotkanie z Matką Boża Ostrobramską i

możliwość uczestniczenia we Mszy świętej, sprawowanej przed jej obrazem. Kolejnym odwiedzonym

miejscem, bogatym w religijne przeżycia było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z oryginalnym

obrazem namalowanym według wskazówek św. siostry Faustyny Kowalskiej przez Eugeniusza

Kazimirowskiego. Tam Pielgrzymi uczestniczyli w Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz we Mszy

świętej. Sanktuarium otwarte jest 24 godziny na dobę, co umożliwiło częstsze nawiedzanie tego

miejsca na prywatną modlitwę. Podczas pielgrzymki opiekę duszpasterską sprawowali: proboszcz

naszej Parafii ks.Robert Pytel oraz proboszcz parafii Kidderminster - ks. Marek Ogorzały

 

Galeria zdjęć z pielgrzymki

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30