Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Piątek 2020-02-21, 6. tydz. zwykły

Mk 8,24 - 9,1
Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi”. Mówił także do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”.

Polska Parafia Blackburn

Pielgrzymka na Litwę

Pielgrzymka na Litwę

Śladami wybitnych Polaków i znanych postaci historycznych - zwiedzanie Wilna i okolic

- Śladami św. siostry Faustyny Kowalskiej i świętych prawosławnych – pod takim hasłem odbyła się

w dniach 19 – 24 października pielgrzymka na Litwę w której wzięło udział 28 osób. Przewodnikiem

podczas wyjazdu była Wilnianka - pani Grażyna Hajdukiewicz. Zapoznała Pielgrzymów z

historycznymi miejscami Wilna, Trok i Kowna. Odwiedzenie tych miejsc było okazją do

przypomnienia wielu wydarzeń z historii Polski a także wielką lekcją patriotyzmu. Szczególnym

przeżyciem dla wszystkich uczestników wyjazdu było spotkanie z Matką Boża Ostrobramską i

możliwość uczestniczenia we Mszy świętej, sprawowanej przed jej obrazem. Kolejnym odwiedzonym

miejscem, bogatym w religijne przeżycia było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z oryginalnym

obrazem namalowanym według wskazówek św. siostry Faustyny Kowalskiej przez Eugeniusza

Kazimirowskiego. Tam Pielgrzymi uczestniczyli w Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz we Mszy

świętej. Sanktuarium otwarte jest 24 godziny na dobę, co umożliwiło częstsze nawiedzanie tego

miejsca na prywatną modlitwę. Podczas pielgrzymki opiekę duszpasterską sprawowali: proboszcz

naszej Parafii ks.Robert Pytel oraz proboszcz parafii Kidderminster - ks. Marek Ogorzały

 

Galeria zdjęć z pielgrzymki

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30