Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Sobota 2020-10-31, 30. tydz. zwykły

Łk 14,1.7-11
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca». I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Polska Parafia Blackburn

Status Polakow po wyjsciu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Czcigodni Księża, Wielebne Siostry,

Szanowni Państwo,

Przesyłam ostatnia korespondencje otrzymana od Księdza Biskupa Paula Aleenan dotyczącą bieżącej sytuacji osób z obszaru Unii Europejskiej i ich praw do pobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Proszę zapoznać się z dokumentem status obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii i przekazać to wszystkim zainteresowanym. Tam gdzie jest to możliwe proszę wywiesić ten dokument na tablicy ogłoszeń oraz umieścić odpowiedni link w ogłoszeniach parafialnych. Dziękuję za zrozumienie, ale to na pewno pomoże przy rejestracji naszym Rodakom i ich Rodzinom.

brexit-67424304

 

ARCHBISHOP’S HOUSE

WESTMINSTER , LONDON , SWIP IQJ

20th April 2018

Mgr. Stefan Wylezek

Polish Mission

2 Devonia Road

London

London, NI 8JJ

Dear Father Stefan,

I am writing in my capacity as the Bishop responsible for migration and asylum, concerning the future of EU citizens who have made their home in the UK.

Particularly given that the majority of EU citizens living here are Catholic, protecting their rights is a matter of priority for the Church. I understand that many within your community reside in the UK through passports from EU countries such as Portugal.

As you will be aware the government has recently published details of its plan to offer ‚settled status’ for people already here when the UK withdraws from the EU: www:gov.uk/guidance[status-of-eu-

However there is understandably still widespread concern and uncertainty among many communities. We are therefore in regular contact with the respective government departments and will continue to make representations on behalf of these valued members of our society.

In order to inform on this work I would be extremely grateful if you are able to share any information from your own community, particularly regarding:

 • How aware people are of the government’s plan to offer ‚settled status’ for EU citizens already living here o Concerns about practicalities such as the proposed application process and associated costs
 • Experiences since the referendum including any increase in hate crime or discrimination Perceptions of their place in the UK and plans for the future

Thank you in advance for your support and please do not hesitate to contact me if it would be helpful to discuss this further.

With my prayers and best wishes.

Yours sincerely,

Rt. Rev. Paul McAleenan

Auxiliary Bishop of Westminster

GO VUK

 1. Home (https://www.gov.uk/)
 2. World (https://www.gov.uk/world/all)
 3. Brexit (https://www.gov.uk/world/brexit)

Wskazówki

Status obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii: co należy wiedzieć

 • English (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know) Deutsch (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.de) Espafiol (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.es)
 • Franęais (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.fr) Italiano (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.it) Lietuviq (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.lt)  polski
 • Portugues (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.pt) Romaná (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.ro)

Informacje dla obywateli Unii Europejskiej zamieszkałych w Wielkiej Brytanii

Published 7 kwiecień 2017

Last updated 29 marzec 2018 — see all updates

From:

Home Office (https://www.gov.uk/government/organisations/home-office), UK Visas and Immigration (https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration) oraz Department for Exiting the European Union

(https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union)

Contents

 • Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin
 • Ocena wniosków o status osoby osiedlonej
 • Składanie wniosków o status osoby osiedlonej
 • Prawo do stałego pobytu zgodnie z prawem Unii Europejskiej
 • Prawo stałego pobytu
 • Obywatele Unii Europejskiej, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej
 • Pracodawcy brytyjscy oraz pracownicy będący obywatelami Unii Europejskiej

Znajdujące się na tej stronie informacje dotyczące statusu obywateli Unii Europejskiej (UE) (patrz przypis 1) oraz ich rodzin w Wielkiej Brytanii będą aktualizowane.

Podczas negocjacji dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię rząd brytyjski zawarł porozumienie (https://www.gov.uk/government/publications/joint-technical-note-on-the-comparison-ofeu-uk-positions-on-citizens-rights) dotyczące praw obywateli UE. Porozumienie zagwarantuje pewną przyszłość milionom obywateli UE oraz ich rodzinom w Wielkiej Brytanii. Co najważniejsze, pozwoli im na pozostanie w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. z zachowaniem dostępu do funduszy i usług publicznych.

W chwili obecnej obywatele Unii Europejskiej nie muszą podejmować żadnych działań. Do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, status obywateli UE zamieszkałych na jej terenie nie ulegnie zmianie. Elektroniczną aktualizację informacji (w języku angielskim) można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie (https://gov.smartwebportal.co.uWhomeoffice/public/webform.asp?id-67&id2-627DF7) internetowej

Przypis 1: Prowadzimy rozmowy z Norwegią, Islandią, Liechtensteinem

 
   

(https://www.gov.uk/government/news/plans-outlined-to-extend-settled-status-deal-to-citizens-from-icelandliechtenstein-and-norway) i Szwajcarią na temat zabezpieczenia praw obywateli tych państw mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczyków mieszkających w tych państwach. Ponieważ prawa obywateli brytyjskich i irlandzkich do zamieszkania w obydwu państwach zagwarantowane są Ustawą z 1949 r. o Irlandii (Ireland Act 1949), obywatele Irlandii nie będą musieli ubiegać się o status osoby osiedlonej (https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-uk-and-irish-nationalsin-the-common-travel-area).

Szczegółowe informacje dla obywateli Wielkiej Brytanii podróżujących do Europy i zamieszkałych na jej terenie (https://www.gov.uk/guidance/advice-for-british-nationals-travelling-and-living-in-europe) dostępne są na stronie internetowej.

Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin

Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin stanowi:

 • Osoby, które do 29 marca 2019 r. będą nieprzerwanie i legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat, będą mogły ubiegać się o pobyt stały uzyskując „status osoby osiedlonej”. Oznacza to, że będą mieć prawo do zamieszkania z dostępem do funduszy i świadczeń publicznych oraz ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie (https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen).
 • Osoby, które przybędą do Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 r., a które do tego czasu nie będą nieprzerwanie i legalnie zamieszkiwać na jej terenie przez okres 5 lat, po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię będą mogły złożyć wniosek o prawo do pozostania do upływu 5-letniego okresu progowego. Wtedy będą mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej.
 • Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii oraz ci, którzy dołączą do nich przed 29 marca 2019 r. również będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej, zwykle po 5 latach pobytu.
 • Członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, partnerzy niezamężni lub pozostający w związkach cywilnych oraz dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pozostający na utrzymaniu) będą mogli dołączyć do obywateli Unii Europejskiej po jej opuszczeniu przez Wielką Brytanię, jeśli będą pozostawać w takim związku w dniu 29 marca 2019 r.

Obywatele Unii Europejskiej posiadający status osoby osiedlonej lub zezwolenie na pobyt tymczasowy będą mieć niezmieniony dostęp do opieki zdrowotnej, emerytur oraz pozostałych świadczeń na terenie Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje na temat porozumienia zawartego pomiędzy Wielką Brytanią i Unią

Europejską odnośnie do praw obywateli są dostępne w łącznym raporcie

(https://www.gov.uk/government/publications/joint-report-on-progress-during-phase-l-of-negotiations-underarticle-50-teu-on-the-uks-orderly-withdrawal-from-the-eu).

Analiza przypadków demonstruje, w jaki sposób opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej wpłynie na status indywidualnych obywateli UE zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii.

Ocena wniosków o status osoby osiedlonej

O status osoby osiedlonej będą mogli ubiegać się obywatele państw Unii Europejskiej

(https://www.gov.uk/eu-eea) lub członkowie ich rodzin. Uzgodniono, że warunki uzyskania statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii przez obywateli UE oraz członków ich rodzin będą takie same lub korzystniejsze, niż istniejące obecnie w ramach Dyrektywy w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania się (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

W większości przypadków wymagany będzie 5-letni nieprzerwany i legalny pobyt w Wielkiej Brytanii. Kryteria zostaną przedstawione w umowie wystąpienia zawartej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią.

Osoby, które spełnią kryteria i złożą ważny wniosek, uzyskają status — z wyjątkiem następujących przypadków osób, które:

 • nie mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 r. (patrz przypis 2)
 • uzyskały odpowiedź odmowną ze względu na wcześniejsze wyroki skazujące za poważne przestępstwa lub ze względów bezpieczeństwa

Umowa wystąpienia stanie się częścią prawa brytyjskiego, w związku z czym Brytyjskie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) nie będzie mogło odrzucić wniosku z powodu nieuwzględnionego w umowie.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych procedur ubiegania się o status osoby osiedlonej (https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk) są dostępne (w języku angielskim).

Przypis 2: Osoby będące członkami najbliższej rodziny obywatela UE zamieszkałego na terenie Wielkiej Brytanii, które mieszkały poza jej terenem, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.

Składanie wniosków o status osoby osiedlonej

Obywatele UE oraz członkowie ich rodzin zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii będą musieli uzyskać dokument potwierdzający ich status. Uzyskanie statusu będzie stanowić potwierdzenie (na przykład dla pracodawców lub usługodawców publicznych), że posiadają oni pozwolenie na dalszy pobyt i pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

Opłata za złożenie wniosku nie będzie przekraczać wysokości opłat pobieranych od obywateli brytyjskich za brytyjski paszport. Osoby posiadające ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu będą mogły złożyć wniosek bezpłatnie.

Proces składania wniosków będzie na tyle uproszczony, szybki i przyjazny użytkownikowi na ile to możliwe. Aby zredukować ilość wymaganych dokumentów, zostaną w nim wykorzystane dane posiadane obecnie przez administrację państwową. Na przykład dokumentacja Brytyjskiego Urzędu Celno-Skarbowego (HMRC) wykaże historię zatrudnienia danej osoby na terenie Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE ubiegający się o ten status będą musieli:

 • przedstawić dokument tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • zgłosić wszelkie wyroki za popełnione przestępstwa

Nie będą musieli:

 • rozliczać się z każdej podróży poza teren Wielkiej Brytanii
 • przedstawiać dowodów na posiadanie rozszerzonego ubezpieczenia na wypadek choroby
 • mieć pobieranych odcisków palców

Elektroniczny formularz wniosku zostanie najprawdopodobniej udostępniony pod koniec 2018 r. Elektroniczną aktualizację (https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?

id-67&id2-627DF7) informacji (w języku angielskim) można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie internetowej.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie służyć pomocą, aby zapobiegać odrzuceniu wniosku z powodu prostych błędów lub przeoczeń. W razie drobnych przeoczeń Ministerstwo będzie kontaktować się z daną osobą, udzielając pomocy w ich skorygowaniu. W razie konieczności dostarczenia dodatkowych dowodów informacje na ten temat będą przekazywane przed podjęciem decyzji.

Aby zapewnić odpowiednią ilość czasu na złożenie wniosku, program będzie aktywny przez długi okres, co najmniej 2 lat po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W tym okresie prawa obywateli UE będą chronione na terenie Wielkiej Brytanii. Osoby, które złożą wniosek w ramach obowiązującego programu, ale nie uzyskają odpowiedzi przed upływem tego okresu, będą mogły pozostać na terenie Wielkiej Brytanii do podjęcia decyzji w ich sprawie.

Prawo do stałego pobytu zgodnie z prawem Unii Europejskiej

Do końca członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie będzie potrzeby ubiegania się o dokument stwierdzający prawo do zamieszkania na jej terenie, chyba że dana osoba:

 
   
 • jest członkiem dalszej rodziny (https://www.gov.uk/eea-registration-certificate/apply) osoby pochodzącej z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area – EEA) lub Szwajcarii
 • chce ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie (https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen)
 • chce sponsorować wniosek wizowy swojego partnera zgodnie z zasadami prawa imigracyjnego

Zezwolenie na stały pobyt potwierdza uprawnienia posiadane na mocy prawa europejskiego. W przyszłości, prawo Unii Europejskiej nie będzie mieć zastosowania, a migracja i status obywateli UE będą podlegać prawodawstwu Wielkiej Brytanii.

Zamiana na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom, a prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Wymagane będzie:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii
 • zgłoszenie wszelkich wyroków za popełnione przestępstwa

W celu uzyskania elektronicznej aktualizacji

(https://gov.smartwebportal.co.uWhomeoffice/public/webform.asp?id-67&id2-627DF7) (w języku angielskim) informacji o tym, od kiedy będzie można ubiegać się o pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii na mocy nowego statusu osoby osiedlonej oraz jakie działania trzeba będzie podjąć w tym zakresie — należy zarejestrować się na stronie internetowej.

Prawo stałego pobytu

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie będzie mieć wpływu na posiadane prawo stałego pobytu (https://www.gov.uk/settle-in-the-uk).

Po uruchomieniu programu ubiegania się o status osoby osiedlonej, zamiana posiadanego pozwolenia na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom dla osób, które zechcą skorzystać z umowy wystąpienia. Prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Wymagane będzie:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii
 • zgłoszenie wszelkich wyroków za popełnione przestępstwa

Osoby pragnące uzyskać aktualny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu mogą ubiegać się o biometryczne zezwolenie na pobyt stały (https://www.gov.uk/biometric-residence-permits).

Obywatele Unii Europejskiej, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej

Po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, które nastąpi 29 marca 2019 r., rozpocznie się „okres implementacji” trwający około 2 lat, mający na celu przygotowanie i implementację naszych ustaleń dotyczących przyszłych relacji z Unią Europejską.

Obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii podczas okresu implementacji będą mogli w niej mieszkać, pracować i uczyć się tak samo jak obecnie, jeżeli jednak będą chcieli zostać tu na dłużej niż 3 miesiące, konieczna będzie ich rejestracja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (ang. Home Office). Szczegółowe informacje na temat programu rejestracji zostaną opublikowane jak najszybciej.

Proponujemy, aby następujące zasady obowiązywały w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii (i zarejestrują się) w okresie implementacji i którzy będą chcieli w niej pozostać:

 • Osoby, które będą nieprzerwanie i legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat będą mogły ubiegać się o pobyt stały.
 • Będą mogły złożyć wniosek o przyznanie im statusu prawnego osoby pozostającej w Wielkiej

Brytanii tymczasowo, który pozwoli im pozostać tu po zakończeniu okresu implementacji. Oznacza to, że osoby te będą mogły kontynuować pracę, naukę lub pozostawać samowystarczalne finansowo, aż upłynie okres 5 lat ich pobytu.

 • Będą musiały złożyć wniosek o przyznanie im statusu osoby pozostającej w Wielkiej Brytanii tymczasowo podczas okresu implementacji lub w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu.
 • Po upływie okresu implementacji do obywateli Unii Europejskiej, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii w jego trakcie będą mogli dołączyć członkowie ich rodzin na zasadach, które będą równorzędne z zasadami dotyczącymi obywateli brytyjskich, którzy chcą, aby dołączył do nich członek rodziny niebędący obywatelem brytyjskim.
 • Obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają na terytorium UE, ale będą przyjeżdżać do pracy w Wielkiej Brytanii podczas okresu implementacji, będą mogli złożyć wniosek o pozwolenie na to, by nadal to robić po zakończeniu tego okresu.

Te ustalenia są odrębne od statusu osoby osiedlonej, z którego mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej, którzy przebywają legalnie w Wielkiej Brytanii w okresie przed 29 marca 2019 r. Obywatele Irlandii nie będą musieli się rejestrować ani składać wniosku o pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje dla obywateli Unii Europejskiej, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii podczas okresu implementacji (https://www.gov.uk/government/publications/eu-citizens-arriving-in-the-ukduring-the-implementation-period) dostępne są na stronie internetowej.

Jeżeli chodzi o obywateli Unii Europejskiej, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu implementacji, rozważamy obecnie wnikliwie szereg możliwości w zakresie przyszłego systemu imigracyjnego i w ciągu najbliższych miesięcy przedstawimy nasze plany. Aby otrzymywać najnowsze informacje, prosimy o zarejestrowanie się przez podanie adresu e-mail (https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/webform.asp?id-67&id2-627DF7).

Pracodawcy brytyjscy oraz pracownicy będący obywatelami Unii Europejskiej

Obywatele UE pracujący na terenie Wielkiej Brytanii oraz firmy brytyjskie zatrudniające obywateli UE nie muszą podejmować obecnie żadnych działań.

Ścisła współpraca z firmami oraz różnymi organizacjami ma na celu ustalenie, jaki wpływ wywrą na nie wspomniane zmiany.

W lipcu 2017 r. rząd zlecił niezależnej Komisji Doradczej ds. Migracji (ang. Migration Advisory Committee – MAC) (https://www.gov.uk/government/publications/commissioning-letter-to-the-migrationadvisory-committee) zebranie dowodów na rodzaje migracji z UE oraz ich rolę w szerszej gospodarce przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Komisję poproszono o przedstawienie raportu do września 2018 r. Zawarte w nim materiały pozwolą na opracowanie przyszłego systemu imigracyjnego.

Published 7 kwiecień 2017

Last updated 29 marzec 2018 + show all updates

 1. 29 marzec 2018 Guidance updated following agreement on implementation period.
 2. 16 marzec 2018 French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian and Spanish translations updated.
 3. 28 luty 2018 Guidance updated following agreement on implementation period.
 4. 16 luty 2018 Added link to news story „plans outlined to extend ‚settled status’ deal to citizens from Iceland, Liechtenstein and Norway”.
 5. 1 1 styczeó 2018 French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian and Spanish translations added.
 6. 18 grudzieó 2017 Guidance updated following agreement with the EU on citizens’ rights.
 7. 8 grudzieó 2017 Guidance updated: agreement reached on EU on citizens’ rights in the UK.
 8. 7 listopad 2017 New information about application processes added.
 9. 30 czerwiec 2017 French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian and Spanish translations added.
 10. 26 czerwiec 2017 Information added about the UK government’s offer for EU citizens and their families.

1 1. 7 kwiecieñ 2017 First published.

Related content

Brexit (https://www.gov.uk/world/brexit)

Latest information and guidance on the UK exiting the El-J.

Collection

 • UK leaving the EU: what you need to know (https://www.gov.uk/government/collections/uk-leavingthe-eu-what-you-need-to-know)

Policy

 • Brexit (https://www.gov.uk/government/policies/brexit)
 • Immigration and borders (https://www.gov.uk/governmenffpolicies/immigration-and-borders)

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30