Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Poniedziałek 2019-10-14, 28. tydz. zwykły

Łk 11, 29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Polska Parafia Blackburn

Wnioski o przyznanie statusu osiedlonego

Szczęść Boże Księże Prałacie!

W związku z niskim wskaźnikiem wniosków złożonych przez Polaków w Wielkiej Brytanii o przyznanie statusu osiedlonego (tzw. settled status), Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki apeluje w załączonym liście do wszystkich Rodaków na Wyspach niebędących obywatelami brytyjskimi o złożenie takiego wniosku w sytuacji, kiedy chcą oni pozostać w UK po brexicie.

Polska Misja Katolicka to bardzo ważny Partner Ambasady RP w Londynie, a także instytucja, która od lat wspiera Polaków, którzy co tydzień gromadzą się tłumnie na Mszach Św. w polskich kościołach. Dlatego też w imieniu Konsula Generalnego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie załączonego listu do wszystkich polskich parafii w Wielkiej Brytanii zachęcając do jego odczytania w czasie ogłoszeń parafialnych. Jednocześnie zachęcamy także do dzielenia się listem oraz regularnie aktualizowanymi informacjami ze strony www.brexit.msz.gov.pl ze środowiskami polonijnymi, z którymi Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii jest w pośrednim lub bezpośrednim kontakcie.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam 

Radosław Gromski
II Sekretarz/Wicekonsul
Ambasada RP w Londynie

Wydział Konsularny

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30