Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Piątek 2020-02-21, 6. tydz. zwykły

Mk 8,24 - 9,1
Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi”. Mówił także do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”.

Polska Parafia Blackburn

Wnioski o przyznanie statusu osiedlonego

Szczęść Boże Księże Prałacie!

W związku z niskim wskaźnikiem wniosków złożonych przez Polaków w Wielkiej Brytanii o przyznanie statusu osiedlonego (tzw. settled status), Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki apeluje w załączonym liście do wszystkich Rodaków na Wyspach niebędących obywatelami brytyjskimi o złożenie takiego wniosku w sytuacji, kiedy chcą oni pozostać w UK po brexicie.

Polska Misja Katolicka to bardzo ważny Partner Ambasady RP w Londynie, a także instytucja, która od lat wspiera Polaków, którzy co tydzień gromadzą się tłumnie na Mszach Św. w polskich kościołach. Dlatego też w imieniu Konsula Generalnego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie załączonego listu do wszystkich polskich parafii w Wielkiej Brytanii zachęcając do jego odczytania w czasie ogłoszeń parafialnych. Jednocześnie zachęcamy także do dzielenia się listem oraz regularnie aktualizowanymi informacjami ze strony www.brexit.msz.gov.pl ze środowiskami polonijnymi, z którymi Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii jest w pośrednim lub bezpośrednim kontakcie.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam 

Radosław Gromski
II Sekretarz/Wicekonsul
Ambasada RP w Londynie

Wydział Konsularny

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30