Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

2018-10-21, 29. Niedziela zwykła

Mk 10,35-45
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Polska Parafia Blackburn

Ogłoszenia Parafialne

21 października 2018r.  XXIX Niedziela Zwykła

 1. Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego mękę i krzyż, a więc pić z Jego kielicha. I nie jest to kwestią zaszczytów ani hierarchii w bliskości z Panem, gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby, kto chce być pierwszym, niech będzie sługą i niewolnikiem wszystkich. Stań się najmniejszy, stań się nieważny, stań się jak Chrystus.

 2. Przeżywamy Światowy Dzień Misyjny (Niedzielę Misyjną). Ustanowiony on został 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI. Niedziela Misyjna jest dniem solidarności w całym Kościele powszechnym. Służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z tych środków utrzymywani są księża i katechiści pracujący na terenach misyjnych i finansowane są projekty specjalne, jak budowy i remonty kościołów, kaplic, domów zakonnych.

 3. Z racji trzeciej niedzieli o godzinie 15.00 – modlitwa z Kołem Koronkowym, Godzina Miłosierdzia. Serdecznie zapraszam

 4. Z soboty na niedzielę 28 października przechodzimy na czas zimowy i cofamy wskazówki zegara.

 5. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Jana Pawła II a w środę – bł. Jana Wojciecha Balickiego.

 6. Z racji mojego wyjazdu na kapitułę - Różaniec w tym tygodniu w sobotę o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszam. 

 7. W każdy czwartek o godzinie 21.00 w naszej kaplicy Apel Jasnogórski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 8. Serdecznie zapraszam z wspólnotą i katechistami Drogi Neokatechumenalnej na katechezy, które w naszym katolickim ośrodku odbywać się będą - w poniedziałki i czwartki. Pierwsza katecheza odbędzie się w poniedziałek 29 października o godz. 19.30.

 9. Od 1 października 2018 r. urzędnicy miasta wprowadzili obowiązkowe opłaty za parkowanie w całym centrum miasta Blackburn. Przekazuje dla wszystkich informacje aby zwrócić uwagę na dokonanie opłaty parkingowej £1 - za trzy godziny przed udziałem w niedzielnej Mszy świętej. Te opłaty będę obowiązywały we wszystkie niedziele i święta oprócz normalnych opłat parkingowych w ciągu tygodnia.

 10. W Accrington Msza święta 4 listopada o godzinie 14.00 .

 11. W Nelson przed Mszą św. o godzinie 13.00, będzie odmawiany różaniec. Zapraszamy osoby chętne do pomocy w liturgii w Nelson i Accrington przy czytaniu komentarzy i lekcji mszalnych. W sprawie pomocy w sprzątaniu i liturgii proszę o kontaktowanie się z Marcinem 07561479498.

 12. Z racji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych – kartki na których wypisujemy imiona zmarłych są na stoliku z biuletynem Barka.

 13. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego - który dociera do nas w stałej prenumeracie.  W nowym numerze między innymi; „Pieczęć” – rozmowa- wywiad z Antoniną Krzysztoń, dziś trzeba się określić i wybrać jedną z dróg, nie ma pomiędzy, „Zbezczeszczenie” – czym jest świętokradcze przyjęcie Komunii Świętej, czy „Węgliki” – o mongolskiej jurcie i szerokim spojrzeniu na misje mówi – ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

 14. Bóg zapłać za wszelkie ofiary z niedzieli – 14 października 2018 r.: z kaplicy-£89,82 , z kościoła św. Anny - £154,12 , z Nelson - £140,20 .Bóg zapłać za wsparcie i przekazane ofiary. 

 15. Wszystkim jubilatom i solenizantom - tygodnia życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.  

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30