Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Środa 2019-04-24, Oktawa Wielkanocy

Łk 24,13-35
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Polska Parafia Blackburn

Ogłoszenia Parafialne

21 Kwietnia 2019 r. - Uroczystosć Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Do grobu idą kobiety ze swoją miłością, z ostatnimi gestami wobec ciała Zmarłego. Ale grób jest pusty. Przerażone, już nie idą, ale biegną do uczniów, opowiedzieć o tym, co zobaczyły. Potem biegną uczniowie i też stają wobec tajemnicy pustego grobu. Ktoś słusznie zauważył, że od momentu Zmartwychwstania Kościół nabiera nowej prędkości. A wydarzenie paschalne całkowicie nas zmienia.

 2. Kochani Parafianie, Drodzy Goście.
  Z wdzięcznością za wielki dar zbawienia, który wysłużył nam Jezus, pragniemy towarzyszyć Mu w Jego męce i śmierci, by w poranek Trzeciego Dnia z wiarą przyglądać się znakom Jego zmartwychwstania i w końcu wraz z uczniami spotkać samego żyjącego Pana. Życzę Wam wszystkim, by uczestnictwo w Świętach Paschalnych przyniosło pewność ostatecznego zwycięstwa dobra, upragniony pokój i głęboką radość - której źródłem jest jedynie nasz Zbawiciel. Niech te Święta pozwolą doświadczyć radości w gronie bliskich i przyjaciół. Odpocząć od codziennych obowiązków i umocnić swoją wiarę. Maryja wierna Matka swojego Syna i nas wierzących, wyprasza nam potrzebne łaski i obfite błogosławieństwo płynące od Zmartwychwstałego Pana.

 3. Składam słowa serdecznego podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do tak pięknego przeżywania Uroczystości Wielkanocnej. Dziękuje Ks. Damianowi za jego przylot i obecność, wygłoszone słowo i pomoc w konfesjonale, dziękuję Str. Halinie, dziękuje Panu Piotrowi za prowadzenie śpiewów i pomoc w oprawie liturgicznej, dziękuje lektorom i ministrantom za przygotowanie wszystkich uroczystości, dziękuje na ręce Pana Prezesa całej Radzie Parafialnej i wszystkim którzy pomogli w zorganizowaniu procesji, Panom i Paniom, oraz dziewczynkom sypiącym kwiaty. Osobom przygotowującym dekoracje i kwiaty. Każdemu kto miał jakikolwiek wkład w przygotowanie tych Świąt.

 4. Dzisiejszą Uroczystością rozpoczynamy oktawę Wielkanocy. Czas naszej radosnej wdzięczności za największy cud Jego Zmartwychwstania. W drugi dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. o godzinie 10.00 w kościele św. Anny i 19.00 w kaplicy.

 5. Przyszła niedziela 28 kwietnia to Uroczystość Miłosierdzia Bożego.

 6. W każdy czwartek o godzinie 21:00 w naszej kaplicy Apel Jasnogórski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
   
 7. W Nelson przed Mszą św. o godzinie 13:00, odmawiamy różaniec. Zapraszamy osoby chętne do pomocy w liturgii w Nelson i Accrington przy czytaniu komentarzy i lekcji mszalnych. W sprawie pomocy w sprzątaniu i liturgii proszę o kontaktowanie się z Marcinem 07561479498.  

 8. Bóg zapłać za wszelkie ofiary z niedzieli – 14 kwietnia 2019 r. - z kościoła św. Anny; pierwsza kolekta - £357,29, druga kolekta - £231,33-. z Nelson - £250,25. Bóg zapłać za wsparcie i przekazane ofiary.  

 9. Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego - który dociera do nas w stałej prenumeracie. Mamy wydanie świąteczne a w nim między innymi: „Pierwszy wśród żywych” - Zmartwychwstanie nie jest zakończeniem. Jest początkiem szczęścia bez końca. „Homilie bez pouczeń” - O homiliach paschalnych ojców Kościoła mówi ks. dr Przemysław Szewczyk, autor tłumaczeń, czy „Przecieram szlaki” - O kobietach w Kościele i łączeniu roli matki z pracą na ważnym stanowisku mówi dr Barbara Jatta, dyrektorka Muzeów Watykańskich. Mamy nowy numer Małego Gościa Niedzielnego- na miesiąc maj.  

 10. Wszystkim jubilatom i solenizantom - tygodnia życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.  

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30