Polska Parafia Blackburn

N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

Szczęść Boże!

Sobota 2020-10-31, 30. tydz. zwykły

Łk 14,1.7-11
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca». I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Polska Parafia Blackburn

Posłanie Arcybiskupów Metropolitarnych Kościoła katolickiego w Anglii

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

 

Łaska i pokój naszego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami

We wtorek podano do wiadomości, że od 4 lipca br., miejsca kultu religijnego będą mogły ponownie otworzyć się dla modlitwy i nabożeństw.

Witamy tę widomość z wielką radością.

Niedawne otwarcie naszych świątyń dla prywatnej modlitwy indywidualnej było ważnym krokiem milowym na drodze do wznowienia wspólnotowych praktyk.

W naszych kościołach, które są otwarte, wprowadzano wszystkie środki, konieczne dla zapewnienia, że ryzyko przenoszenia wirusa jest zminimalizowane.

Te środki to skuteczne odkażanie rąk, utrzymywanie wskazanej pomiędzy osobami odległości oraz czyszczenie kościoła.

Jesteśmy zdeterminowani by ten system higieny i zapobiegania zakażeniom odpowiadał wymogom Rządu i zdrowia publicznego.

Złagodzenie ograniczeń w zakresie praktyk wspólnotowych, wymaga od nas przezornego postepowania w tym procesie.

Nasze życie zostało zmienione przez doświadczenie pandemii i oczywistym jest, że nie możemy po prostu powrócić do stanu sprzed wprowadzenia ograniczeń.

Znaczna liczba kościołów może pozostać zamknięta z powodu tego, że nie są w stanie zapewnić właściwych warunków dla indywidualnej modlitwy.

Wprowadzenie tych wymagań jest warunkiem wstępnym otwarcia jakiegokolwiek kościoła dla odprawienia Mszy Świętej z obecnością wiernych po 4 lipca.

Należy mieć świadomość, że liczba osób uczestnicząca we Mszach w naszych kościołach musi być ograniczona.

Ta liczba będzie ustalona lokalnie w zależności od możliwości zachowania wymogów odległości pomiędzy osobami.

Dlatego musimy zastanowić się z należytą uwagą jak i kiedy będziemy mogli uczestniczyć we Mszy Świętej.

Nie możemy natychmiast powrócić do zwyczajowego postepowania.

Zwracamy się do każdego katolika, aby zastanowił się uważnie nad tym jak i kiedy może znowu uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele.

Podążając w przyszłość, wiele osób nie będzie mogło nadal uczestniczyć we Mszy w kościele.

Stąd też prosimy parafie, o ile to możliwe, o kontynuacje transmisji Mszy niedzielnej na żywo dla tych osób, które wymagają szczególnej ochrony przed zakażaniem, są osobami specjalnej troski, jak również dla tych osób, które nie mogą opuścić swojego domu ze względu na podeszły wiek czy chorobę.

Kiedy powrócimy do uczestnictwa we Mszy w kościele będą pewne różnice, w tym jak przebiega nabożeństwo.

Póki co, nie będzie śpiewu wiernych i Msza będzie trwała krócej niż zwykle.

Nic jednak nie umniejsza wagi naszego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem w Eucharystii.

Prosimy wszystkich, aby odnosili się z szacunkiem do wytycznych, który będą wydane i do instrukcji podanych w kościołach oraz o ich przestrzeganie.

Przygotowując się do powrotu do nabożeństw z uczestnictwem wiernych, szanując się nawzajem, połączmy się w dziękczynieniu Bogu za wspaniały dar Eucharystii.

 

Oddani wam w Chrystusie

Vincent Kardynał Nichols, Arcybiskup Westminster

Malcolm McMahon OP, Arcybiskup Liverpool

Bernard Longley, Arcybiskup Birmingham

John Wilson, Arcybiskup Southwark

INTENCJE TYGODNIA

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
KAPLICA POLSKI OŚRODEK

44 Preston New Road BB2 6AH

Poniedziałek-Piątek 8.30
Sobota 19.00
Niedziela 19.00
Polska Msza Święta w Blackburn
BLACKBURN
ŚW. ANNY

France Street BB2 1LX

Niedziela 10.00
Polska Msza Święta w Accrington
ACCRINGTON
ŚW. ANNY

10 Cobham Road BB5 2AD

I Niedziela Miesiąca 13.00
Polska Msza Święta w Nelson
NELSON
ŚW. ZBAWICIELA

Bradley Hall Road BB9 8HE

II Niedziela Miesiąca 13.30
IV Niedziela Miesiąca 13.30